اگر به هر دلیلی تعمیرات خودرو مورد نظر در محل امکان پذیر نباشد ( تعمیرات موتور،گیربکس،صافکاری،نقاشی و ……) دیگر نیازی به ترد شما در خیابان های شلوغ تهران نیست و اتومبیل شما از مقابل منزل یا دفتر کارتان توسط کارشناسان ما پذیرش شده و به تعمیرگاه منتقل می گردد و پس از اتمام تعمیرات خودروی مذکور در محل یا منزل مشتری تحویل داده می شود

رفت و برگشت خودرو توسط خودرو بر ( کفی ) انجام می پذیرد و هزینه ای برای مشتری در پی ندارد