مکانیک سیار شرق تهران

سرویس دوره ای هر خودرو منطبق با دستور العمل شرکت سازنده خودرو در کیلومتر های خاص مثل ۵۰۰۰km یا ۱۰۰۰۰kmیا۲۰۰۰۰kmو…..تعریف شده است  و شامل خدماتی چون تعویض روغن موتور،تعویض یا بازدید فیلترها ،تعویض یا بازدید روغن گیربکس و ….. می باشد

شما مشتری گرامی می توانید از طریق تماس با کارسا موتورز از زمان و نوع سرویس دوره ای خودرو خویش طبق دستورالعمل سازنده خودرو خود مطلع شوید و نسبت به آن اقدام نمایید و بر عمر خودرو خویش بیفزاید و از خرابی های پیش رو و هزینه های اضافی بکاهید.

هدیه کارسا موتورز برای مشتریانی که این سرویس ها را نزد کارشناسان ما انجام دهند کارواش و نظافت داخل خودرو است که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد.