۱)بازدید تسمه دینام،کولرو هیدرولیک ( در صورت نیاز تعویض )

۲)بازدید هرزگردهای تسمه  ( در صورت نیاز تعویض )

۳)بازدید جک سفت کن تسمه ( در صورت نیاز تعویض )

۴) تسمه تایم هر خودرو در کیلومتر مشخصی که توسط سازنده خودرو مشخص شده است باید تعویض شود (  از ۴۰/۰۰۰۰km تا ۸۰/۰۰۰km )

۵)برای تعویض زنجیر تایم یا سفت کن زنجیر یا خرابی بالشتک ها،بعد از هماهنگی با مالک محترم خودرو با خودرو بر به تعمیرگاه منتقل شده و اقدامات لازم بعمل می آید.