۱)بازدید صحت عملکرد سیستم تهویه مطبوع با دستگاه دیاگ

۲)تست و رفع نشتی گاز در سیستم 

۳)تزریق گاز کولر با دستگاه

کیفیت گاز مصرفی و حجم آن از عوامل تاثیرگذار برروی عملکرد هر چه بهتر سیستم است.

انتخاب نوع گاز،حجم گاز مصرفی،نوع روغن و حجم روغن مصرف شده در سیستم تهویه مطبوع مطابق با استانداردهای شرکت  خودروی سازنده انجام می شود