۱)بازدید لوله های رادیاتور آب و بخاری و ……

۲)بازدید و صحت  عملکرد ترموستات

۳)بازدید و صحت  عملکرد واترپمپ

۴)بازدیدو  صحت  عملکرد درب رادیاتور

۵)بازدید و صحت  عملکرد فن خنک کننده

۶)بازدید سطح مایع خنک کننده و در صورت نیاز به اضافه کردن مایع خنک کننده توصیه شده توسط سازنده خودرو مورد استفاده قرار گیرد و عمل هواگیری سیستم خنک کاری نیز به طور دستی و در بعضی خودرو ها با دیاگ انجام می شود.

در صورت مشاهده هر گونه عیب بعد از هماهنگی با مشتری نسبت به رفع عیب یا تعویض قطعه مورد نظر اقدام به عمل می آید.