امداد خودرو شبانه روزی

کارسا موتورز در اکثر موارد نیازی به کد سوئیچ خودروی مربوطه برای تعریف سوئیچ ندارد.

تعریف و ساخت انواع ریموت و سوئیچ در کمترین زمان ممکن

فعال یا غیر فعال کردن سوئیچ خودرو هایی مثل بنز و ……

تمامی موارد بالا برای انجام مستلزم دو شرط اساسی زیر می باشد:

۱)ارائه برگ سبز خودرو یا کارت ماشین

۲)ارائه کارت ملی مالک خودرو و یا ارائه وکالتنامه معتبر به همراه کارت ملی موکل