خودرو های مجهز به فرمان  برقی در صورت تعمیر فرمان یا تعویض فرمان برقی و در بعضی موارد با برداشتن سر باطری  نیازی به کالیبراسیون فرمان دارند که با دستگاه دیاگ انجام می پذیرد

خودروهایی که مجهز به سیستم تنظیم ارتفاع بادی هستند به دلایل تعمیرات روی این سیستم نیازی به کالیبراسیون و تنظیم ارتفاع مجدد دارند